Wat gaan de metaalprijzen doen in 2018?

Stijging zichtbaar in de metaalprijzen

Eerst even de balans opmaken. In 2017 zijn de prijzen voor basismetalen – aluminium, koper, nikkel en zink – met gemiddeld 30 procent gestegen. De voorraden in de LME-opslaghuizen daalden met gemiddeld 36 procent, met de sterkste dalingen in aluminium en zink.

De productie steeg in 2017 met gemiddeld 2,7%, terwijl de vraag naar basismetalen met 3,4% toenam. De totale balans in basismetalen sloeg daarmee negatief uit: een tekort van 952.000 ton over heel 2017. Voeg daar het goede sentiment over de staat van de Chinese economie aan toe en dan is het niet zo heel vreemd dat de prijzen zo sterk zijn gestegen. De vraag is of deze trend zich doorzet in 2018.

Ook zichtbaar bij Brink Industrial?

Ook bij Brink Industrial is de verandering van de metaalprijzen min of meer zichtbaar. Wij zien de prijzen van onze materialen al geruime tijd licht heen en weer schommelen. Of dit in 2018 zo blijft, is nog even de vraag. Veel van de materialen die prijsveranderingen laten zien, zoals aluminium en koper, zijn belangrijke materialen voor ons, die wij iedere dag weer gebruiken om producten te maken in onze fabriek. Koper voor bijvoorbeeld onze pauken en aluminium wordt vrijwel bij al onze gemaakte producten gebruikt.

Hieronder kunt u lezen wat alle prijzen waarschijnlijk gaan doen in het aankomende jaar. Hier zie je onder andere de voorspelde ontwikkelingen als het gaat om aluminium en koper.

Aluminium in 2018: tekorten houden aan

Dit jaar zal de consumptie van aluminium aanzienlijk sterker groeien dan de productie en zullen de tekorten voor aluminium op een recordhoogte uitkomen. Dat duidt op sterkere prijzen. Maar de beschikbaarheid van aluminium is en blijft hoog. Er ligt nog voldoende aluminium bij producenten, consumenten, tussenhandelaren en opslaghuizen. Dat houdt de prijsstijging in aluminium dit jaar in bedwang. Voor een sterkere toename in de prijs is het wachten op meer capaciteitsreducties in China.

Koper in 2018: markt in balans

Eind 2017 bereikte de koperprijs weer eens een nieuw record, geholpen door de zwakkere dollar en een stabiele economische koers in China. Dit jaar is de verwachting dat de kopermarkt nagenoeg in balans zal zijn. Onder deze omstandigheden zal de koperprijs ook een meer stabiele trend laten zien. Maar de koperprijs is bij uitstek gevoelig voor conjuncturele trends, speculatie en schokken aan de aanbodkant (zoals stakingen bij mijnen in Chili). Daarmee zal ook in 2018 de beweeglijkheid in de prijs hoog zijn.

Nikkel in 2018: vraag groeit gestaag

Dit jaar wordt een bescheiden tekort aan nikkel verwacht, mede dankzij aanhoudende goede vraag naar nikkel. Daar gaat een opwaartse prijsbeweging van uit. De nikkelmarkt zal in 2018 echter voor voldoende uitdagingen komen te staan. Die hangen vooral samen met het exportbeleid van Indonesië en de Filipijnen en het inkoopbeleid van China

Zink in 2018: aanbod neemt sterk toe

De zinkmarkt zal in 2018 vooral zijn kleur krijgen door de aanbodkant. De verwachting is dat het aanbod dit jaar sterker toeneemt dan de vraag. De relatief hoge prijs lokt dit uit, want wie wil hier niet van profiteren? Per saldo zullen we in 2018 met een tekort te maken krijgen, ondanks de sterkere groei in het aanbod. Dat is een stimulans voor de prijs om zijn huidige hoge niveau minimaal te behouden. In 2019 krijgt de zinkmarkt vervolgens te maken met een overschot.

Opwaarts potentieel maar niet zonder risico

Fundamenteel gezien – met de tekorten op basismetaalmarkten – zijn er goede redenen voor hogere prijzen in 2018. Maar er zijn meerdere krachten. Ik denk dat zolang de Chinese economie stabiel blijft en vanuit geopolitiek perspectief geen escalatie plaatsvindt, hogere basismetaalprijzen voor de hand ligt. Wel denk ik dat een herhaling van 2017 – met een fenomenale prijsstijging van 30%  – zeer onwaarschijnlijk is. Want bedenk: er zitten nog veel risico’s in het systeem. Dat maakt investeerders huiverig en houdt de volatiliteit hoog.

Van: https://www.vraagenaanbod.nl/nieuws/id15837-Wat_gaan_de_metaalprijzen_doen_in.html

© 2023 Brink Industrial | Disclaimer | Algemene Voorwaarden