ISO 14001 certificaat is een feit!

ISO 14001:2015

Inmiddels hebben de auditors van Lloyds onze ISO 14001 rapportage goedgekeurd en hebben wij ons certificaat mogen ontvangen. Hiermee worden onze kernwaarden duurzaamheid en circulariteit nog eens versterkt. Wij zijn als organisatie ontzettend trots op deze mijlpaal en hebben er ook met zijn alle hard aan gewerkt om dit certificaat te mogen ontvangen!

Bekijk ons ISO 14001 certificaat HIER

Wat houdt ISO 14001 precies in?

De ISO 14001 milieunorm is de internationaal geaccepteerde standaard voor milieu managementsystemen. Met een milieu managementsysteem, gebaseerd op de ISO 14001 milieunorm, besteedt u structureel aandacht aan uw milieuprestaties in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu risico’s.

  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

Hoe is ISO 14001 norm opgebouwd?

De ISO 14001 norm is een leidraad voor een milieu managementsysteem gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming.

De ISO 14001 milieu norm is een document van 33 pagina’s verdeeld over een viertal hoofdstukken en een tweetal bijlagen. Van deze 4 hoofdstukken gaat enkel het 4de hoofdstuk over de gewenst milieumanagement eisen. In dit hoofdstuk staat beschreven waaraan de organisatie dient te voldoen om te kunnen certificeren tegen de ISO 14001 milieu norm. Wat vervolgens weer zou moeten leiden tot een ISO 14001 certificering en een ISO 14001 certificaat.

Van: http://watkost14001.nl/Wat-is-ISO-14001.html

© 2023 Brink Industrial | Disclaimer | Algemene Voorwaarden