ISO 14001 certificaat!?

ISO 14001 certificaat komt steeds dichterbij

De auditor van Lloyds heeft deze week de ISO 14001 bij ons afgenomen. En deze is met een positief resultaat afgesloten! De auditor zal ons dan ook voordragen voor certificering. Naar verwachting ontvangen we begin 2018 het officiële certificaat. Wij gaan 2018 dus van start met een stap in de goede, duurzame richting. Circulariteit en duurzaamheid, onze kernwaarden, worden hiermee nog eens versterkt.

Wat houdt ISO 14001 precies in?

De ISO 14001 milieunorm is de internationaal geaccepteerde standaard voor milieu managementsystemen. Met een milieu managementsysteem, gebaseerd op de ISO 14001 milieunorm, besteedt u structureel aandacht aan uw milieuprestaties in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu risico’s.

  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

Hoe is ISO 14001 norm opgebouwd?

De ISO 14001 norm is een leidraad voor een milieu managementsysteem gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming.

De ISO 14001 milieu norm is een document van 33 pagina’s verdeeld over een viertal hoofdstukken en een tweetal bijlagen. Van deze 4 hoofdstukken gaat enkel het 4de hoofdstuk over de gewenst milieumanagement eisen. In dit hoofdstuk staat beschreven waaraan de organisatie dient te voldoen om te kunnen certificeren tegen de ISO 14001 milieu norm. Wat vervolgens weer zou moeten leiden tot een ISO 14001 certificering en een ISO 14001 certificaat.

Van: http://watkost14001.nl/Wat-is-ISO-14001.html

© 2023 Brink Industrial | Disclaimer | Algemene Voorwaarden