ISO 9001:2015 is bijna binnen!

ISO 9001:2015 nagenoeg rond

Met grote trots kunnen wij u mededelen dat wij als organisatie weer een succes kunnen bijschrijven. De auditor van Lloyds heeft ons namelijk voorgedragen voor certificering volgens de ISO 9001:2015 norm. Deze voordracht is de eerste grote stap naar het daadwerkelijke certificaat. De verwachting is dan ook dat wij binnen enkele weken het certificaat in ontvangst mogen nemen. Naast de ISO 14001:2015, nu dus ook de ISO 9001:2015 certificering!

Wat is ISO 9001?

De ISO 9001-norm is een van de documenten van de ISO 9000-“familie” van ISO. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het
© 2023 Brink Industrial | Disclaimer | Algemene Voorwaarden