Circulariteit - De schoonheid van circulariteit

Niemand twijfelt meer aan het nut van een circulaire economie, waarbij producten en grondstoffen maximaal worden hergebruikt en waardevernietiging wordt beperkt. Ook bij Brink zetten we vol overtuiging in op circulariteit. In woord én daad!

Berekend op de toekomst

Ons streven is om producten, onderdelen en grondstoffen/materialen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Daarbij stimuleren we ontwerpers en fabrikanten om anders – meteen al circulair – te kijken naar design en productie. Dan wordt het vaak relatief eenvoudig om een product te upgraden en te repareren, waardoor het gegarandeerd futureproof is. Ook kunnen gebruikte onderdelen meestal nog prima worden ingezet in andere, nieuwe producten (re-use). Op grotere schaal kan de reststroom van een bedrijf zelfs grondstof zijn voor een ander bedrijf binnen de economische regio, waardoor deze steeds meer kan voorzien in zijn eigen grondstoffen.

 

Circulair denken vanaf het begin

Als u kiest voor circulariteit, houden wij daar al vanaf het begin rekening mee, zodat de waardevernietiging minimaal is. Daarbij kunnen we u ondersteunen in elke fase van de circulaire ontwikkeling, productie en hergebruik van uw product. We gaan samen met u aan de slag op basis van het veelgebruikte 7R-model, die zich richt op onderdelen als:

  1. Reduce
  2. Re-use
  3. Repair
  4. Refurbish
  5. Remanufacture
  6. Recycle
  7. Recover

Kortom: we kunnen het hele traject voor u verzorgen, van het (re)designen en maken van het product tot aan de retourstroom (terughalen en recyclen van onderdelen).

Samen werken aan circulariteit

Veel bedrijven en instellingen werken al met ons samen op basis van circulariteit. Maar de overgang naar circulariteit is voor elk bedrijf weer anders, mede afhankelijk van de fase waarin men verkeert. Ook de stappen die gezet kunnen worden, verschillen van bedrijf tot bedrijf. Al is de solide basis wel altijd: optimale samenwerking en partnership binnen de keten, co-creatie, open innovatie en het delen van kennis. Zodat anderen ervan kunnen leren met het oog op hun eigen bedrijfsvoering.

Vanzelf gaat het allemaal niet, dat is een feit. Het vergt veel inzet en het vermogen om nieuwe ideeën daadwerkelijk te realiseren. Maar wie deze stap zet, zal er zeker profijt van krijgen. Ons advies is dan ook: gewoon beginnen! Bij Brink helpen we u graag op weg…

 

Cloud Garden

Samen met Cloud Garden heeft Brink een circulaire groene wand ontwikkeld. Hier is bewust niet gekozen voor goedkope plastics met een korte levenscyclus maar voor het circulaire RVS materiaal welke oneindig in de materiaalketen kunnen blijven, waardoor het product uiteindelijk 100% circulair is. Zo heeft Brink in samenwerking met Cloud Garden een echt cleantech product ontwikkeld door een schone, prettige en vitale werkomgeving te creëren met deze groene wanden. Brink zorgt er voor dat de groene wanden schoon geproduceerd worden. Het RVS materiaal blijft hierdoor in de materiaalketen behouden.

Cloud Garden wil gebouwen en de mensen die daarin leven en werken gezonder maken. Samen met  kennisinstituten en kennispartners, waaronder Brink Industrial, ontwikkelt Cloud Garden slimme oplossingen voor een vitale werkomgeving. Innovatie, circulariteit en een rotsvast geloof in de combinatie van natuur en smart technology vormen de basis van de producten en concepten van Cloud Garden. Door hun circulaire gedachte en partnership vullen Brink en Cloud Garden elkaar. Zo komen zij tot de optimale oplossingen. 

Van Straten Medical

Brink heeft samen met Van Straten een circulair instrumentennet ontwikkeld, waarbij de grondstofketen volledig gesloten is. Dit houdt in dat het gebruikte materiaal nooit verloren gaat bij de instrumentennetten van Van Straten. Tijdens deze samenwerking was de belangrijkste vraag: hoe kunnen we dit instrumentennet circulair maken? Uiteindelijk is het instrumentennet niet alleen circulair geworden, maar voldoet deze ook beter aan het programma van eisen voor een instrumentennet dan de bestaande instrumentennetten. Het instrumentennet is lichter en sterker geworden. Het gewicht is meer dan 30% lager geworden, waardoor ergonomie voor de gebruikers sterk is verbeterd. Daarnaast worden roestvast stalen medische instrumenten, welke niet meer te refurbishen zijn, als grondstof ingezet voor het basismateriaal van de instrumentennetten.

Van Straten Medical is een Nederlandse producent en leverancier van chirurgisch instrumentarium en disposables. Door op een innovatieve manier oplossingen aan te bieden, kunnen zij een bijdrage leveren door de levensduur van medische hulpmiddelen te verlengen, nieuwe technische oplossingen te introduceren en kosten te verlagen. Brink Industrial ondersteunt Van Straten Medical hierin door het eerste circulaire instrumentennet ter wereld te produceren en daarmee één van de snelst groeiende afvalstromen, ziekenhuisafval, samen te reduceren.

 

© 2023 Brink Industrial | Disclaimer | Algemene Voorwaarden