Circulariteit - De schoonheid van circulariteit

Niemand twijfelt meer aan het nut van een circulaire economie, waarbij producten en grondstoffen maximaal worden hergebruikt en waardevernietiging wordt beperkt. Ook bij Brink zetten we vol overtuiging in op circulariteit. In woord én daad!

Berekend op de toekomst

Ons streven is om producten, onderdelen en grondstoffen/materialen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Daarbij stimuleren we ontwerpers en fabrikanten om anders – meteen al circulair – te kijken naar design en productie. Dan wordt het vaak relatief eenvoudig om een product te upgraden en te repareren, waardoor het gegarandeerd futureproof is. Ook kunnen gebruikte onderdelen meestal nog prima worden ingezet in andere, nieuwe producten (re-use). Op grotere schaal kan de reststroom van een bedrijf zelfs grondstof zijn voor een ander bedrijf binnen de economische regio, waardoor deze steeds meer kan voorzien in zijn eigen grondstoffen.

Circulair denken vanaf het begin

Als u kiest voor circulariteit, houden wij daar al vanaf het begin rekening mee, zodat de waardevernietiging minimaal is. Daarbij kunnen we u ondersteunen in elke fase van de circulaire ontwikkeling, productie en hergebruik van uw product. We gaan samen met u aan de slag op basis van het veelgebruikte 7R-model, die zich richt op onderdelen als:

  1. Reduce
  2. Re-use
  3. Repair
  4. Refurbish
  5. Remanufacture
  6. Recycle
  7. Recover

Kortom: we kunnen het hele traject voor u verzorgen, van het (re)designen en maken van het product tot aan de retourstroom (terughalen en recyclen van onderdelen).

Samen werken aan circulariteit

Veel bedrijven en instellingen werken al met ons samen op basis van circulariteit. Maar de overgang naar circulariteit is voor elk bedrijf weer anders, mede afhankelijk van de fase waarin men verkeert. Ook de stappen die gezet kunnen worden, verschillen van bedrijf tot bedrijf. Al is de solide basis wel altijd: optimale samenwerking en partnership binnen de keten, co-creatie, open innovatie en het delen van kennis. Zodat anderen ervan kunnen leren met het oog op hun eigen bedrijfsvoering.

Vanzelf gaat het allemaal niet, dat is een feit. Het vergt veel inzet en het vermogen om nieuwe ideeën daadwerkelijk te realiseren. Maar wie deze stap zet, zal er zeker profijt van krijgen. Ons advies is dan ook: gewoon beginnen! Bij Brink helpen we u graag op weg…

© 2019 Brink Industrial | Disclaimer | Algemene Voorwaarden