CO2-prestatieladder

Total Cost of Ownership

Bijdrage aan een betere toekomst, daar gaan we voor. Brink Industrial streeft ernaar om haar werkomgeving en het klimaat zo min mogelijk te belasten. Daarom heeft zij ervoor gekozen zich te certificeren voor Trede 3 van de CO2 prestatieladder. En met succes: we hebben Trede 3 behaald!

De CO2-prestatieladder is een instrument dat ons heeft geholpen om onze CO2-footprint in beeld te brengen en ons stimuleert om continu bezig te zijn met het verminderen van onze uitstoot.  Het werkt als een ‘plan-do-act-check-cyclus’: een serie van processen die we continu herhalen met als doel onze prestaties te verbeteren.

Lees hieronder onze CO2-prestatieladder en bijbehorende documenten.

De ladder beklimmen gaat niet vanzelf: we moeten ons blijven inspannen op vier gebieden, namelijk

Inzicht in onze CO2-uitstoot hebben en behouden

Reductie van onze footprint blijven bevorderen

Transparantie beloven over ons CO2-beleid

Participatie in duurzame initiatieven binnen onze bedrijfstak

Lees hieronder onze CO2-prestatieladder en bijbehorende documenten.

CO2-prestatieladder Trede 3 certificaat

Rapport Duurzaamheid startdocument

Rapport Duurzaamheid Q1-Q2-2023

Rapport Duurzaamheid 2023

Rapport Duurzaamheid Keteninitiatieven

Nieuwsgierig naar onze stappen op het gebied van circulariteit?

Laatste nieuws

Laatste nieuws